Inspektor Ochrony Radiologicznej

Posiadam wymagane i aktualne uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej Typu „R”, które uprawniają do nadzoru radiologicznego w pracowniach rentgenowskich ogólnodiagnostycznych i stomatologicznych.
Posiadam także długoletnie doświadczenie w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania Jakością w radiologii.
W związku z tym, jestem otwarty na współpracę, zarówno w zakresie nadzoru, jak i pomocy w uruchamianiu nowych pracowni rentgenowskich, osobom zainteresowanym chętnie służę swoim doświadczeniem i proszę o kontakt.

 

Symbol radioaktywności w żółtym trójkącie

Profesjonalna diagnostyka radiologiczna w stomatologii