Rentgenodiagnostyka stomatologiczna

Prowadzona przez nas pracownia rentgenodiagnostyczna wyposażona jest w nowoczesny, specjalistyczny i bezpieczny sprzęt. Oferujemy zdjęcia wysokiej jakości, które znacznie ułatwią i przyśpieszą diagnostykę stomatologiczną oraz ortodontyczną.
Wykonane zdjęcie pantomograficzne otrzymają Państwo na płycie CD wraz z przeglądarką oraz w formie wydruku na papierze fotograficznym (Uwaga !!! - wszelkiego rodzaju wydruki zdjęć wykonanych cyfrowym aparatem rentgenowskim mają jedynie charakter poglądowy). Opis wykonanego badania dokonuje lekarz kierujący.
Zdjęcia wewnątrzustne zębów są oferowane na błonach rentgenowskich zapewniających najwyższą rozdzielczość obrazu.

 

lekarz patrzący na zdjęcie rentgenowskie szczęki

Profesjonalna diagnostyka radiologiczna w stomatologii